Šta je Eckankar?

Učenja ECK-a definišu prirodu Duše pažljivije nego druge današnje religije. Svaka osoba je Duša, čestica Boga poslata u niže svetove (uključujući zemlju) da dobije duhovno iskustvo. Pročišćena duhovnim vežbama, dolazi u kontakt sa Svetim Duhom. Njen cilj je duhovna sloboda u ovom životu, posle čega postaje Sa-radnik sa Bogom, ovde i u sledećem svetu. Karma i reinkarnacija su osnovna verovanja.

Ključ ECK učenja je Mahanta, Živi ECK Master. On ima posebne sposobnosti da bude Unutarnji i Spoljašni Master (Učitelj) za ECK studente. Prorok je Eckankar-a, biva poštovan ali ne i obožavan. Podučava sveto ime Boga, HU, koje uzdiže osobu duhovno u Svetlost i Zvuk Boga, ECK.

ECK (Sveti Duh) pročišćuje osobu od karme (greha), omogućujući joj da prihvati punu ljubav Boga u ovom životu. Tada dobija mudrost, samilost i slobodu.

Lično iskustvo sa Svetlošću i Zvukom je kamen temeljac Eckankar-a. Od svih religija na zemlji danas, Eckankar nudi najdirektnija učenja o Svetlosti i Zvuku Boga. Ovi pilari blizanci nedostaju u celini ili delom kod ostalih religija. Ljudi koji uistinu nadju ova dva aspekta Boga prodju kompletnu duhovnu promenu. Život postaje svežim i ponovo novim, kao što je bilo u ranom detinjstvu.

                                Harold Klemp, “What Is ECKANKAR?” The Temple of ECK

 

ECK učenja o Svetlosti i Zvuku Boga prenošena su duhovnim tragačima od strane ECK Mastera još pre pisane istorije.

Iako ona imaju drevne korene, Eckankar je predstavljen kao religija modernog vremena 1965 godine od strane Paula Twitchella. U njegovim mnogim govorima, člancima, knjigama i diskursima, Twitchel je naglašavao lično duhovno otkrivanje preko direktnog iskustva sa Svetlošću i Zvukom Boga. Kao duhovni lider Eckankar-a do njegove smrti 1971 godine, bio je Mahanta, Živi ECK Master.

Današnji Mahanta, Živi ECK Master, Harold Klemp, je uveliko proširio rad koji je započeo Paul Twitchell.

Eckankar je uspostavljen kao rastuća svetska religija sa naglaskom na službi drugima i celom životu. On je živa religija.

Svaki Živi ECK Master čuva učenja čistim i nosi radove ECK-a napred do novih nivoa da dosegnu ljude datog vremena.

 

 

Za više informacija o ECKANKAR-u, poseti službeni web site ECKANKAR-a.

 

 

Vi ste ovde: Home Šta je Eckankar?